Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Medlemmer i ekspertgruppen om investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Gruppen skal ledes av siviløkonom Martin Skancke. Med seg i gruppen har han professor Elroy Dimson, professor Laura Starks, professor Michael Hoel, dr. juris. Gro Nystuen og forskningsleder Magdalena Kettis.

 

Martin Skancke er selvstendig næringsdrivende og har tidligere arbeidet som ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. Han har stor internasjonal anseelse som rådgiver blant annet innen strategiutvikling og organisering av statlige investeringsfond, blant annet gjennom IMF.

Elroy Dimson er professor emeritus i finans ved London Business School og Cambridge University og har skrevet artikler blant annet om ansvarlig investering og aktivt eierskap. Han har ledet Strategirådet for SPU flere ganger, sist rådet for 2013 som så på strategien for ansvarlig investeringspraksis.

Laura Starks er professor i finans ved University of Texas, USA. Hennes hovedfelt er institusjonelle investorer og god selskapsstyring, men hun har også hevdet seg innenfor mer kvantitative, finansielt orienterte forskningsfelt. Starks satt i Strategirådet for 2013.

Michael Hoel er samfunnsøkonom ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har bred innsikt i miljø- og ressursøkonomi og har høstet stor anerkjennelse for sin forskning på blant annet klimaspørsmålet.

Gro Nystuen er Senior-partner ved International Law and Policy Institute (ILPI) og tidligere leder for Etikkrådet for Statens pensjonsfond. Nystuen satt i Graverutvalget, som foreslo de opprinnelige etiske retningslinjene for SPU. Nystuen har tidligere arbeidet i Utenrikstjenesten og ved Universitetet i Oslo.

Magdalena Kettis har tidligere arbeidet blant annet i Norges Bank, både med ansvar for eierskapsrisiko og samfunnsmessig og miljømessig styring. Hun er nå forskningsleder ved Global Child Forum i Stockholm. Hun har en PhD i internasjonal politisk økonomi fra Stockholms universitet.

Til toppen