Departementet publiserer på vegne av Ekspertgruppen om barn i fattige familier

Ekspertgruppens anbefaling i lys av Statistisk sentralbyrå sine feilberegninger

Juni 2024 informerte Barne- og familiedepartementet om feil i et anslag Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort for Ekspertgruppen om barn i fattige familier. Departementet videreformidler oppfølgende informasjon med oppdaterte vurderinger fra Ekspertgruppen om barn i fattige familier. Notatet er skrevet av den uavhengige ekspertgruppen.

Les oppdatert notat fra Ekspertgruppen om barn i fattige familier her.