Feil i tall fra SSB i rapporten «En barndom for livet»

Statistisk sentralbyrå (SSB) har avdekket en feil i et anslag gjort for Ekspertgruppen om barn i fattige familier. Feilen gjelder hvordan en økning og skattlegging av barnetrygden vil kunne redusere andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.

I arbeidet med rapporten «En barndom for livet» benyttet Ekspertgruppen om barn i fattige familier beregninger fra SSB om hvordan økning og skattelegging av barnetrygden ville påvirke hvor mange barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.

Beregningene viser seg nå å være feil og SSB jobber med nye beregninger og kvalitetssikring av endelige tall. På bakgrunn av nye beregninger vil departementet komme tilbake til hvordan dette skal håndteres videre.

Regjeringen har ikke foreslått eller gjennomført politikk som baserer seg på SSBs feilberegning.

Rapporten ble overlevert Barne- og familiedepartementet den 17. oktober 2023. Feilen ble avdekket i slutten av mai 2024 ved nye beregninger av ekspertgruppens forslag om å skattlegge barnetrygden.

Pressehenvendelser til SSB kan rettes til: 21 09 44 44, media@ssb.no

Pressehenvendelser til Barne- og familiedepartementet kan rettes til:
977 73 634, media@bfd.dep.no