En barndom for livet

Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier

Les dokumentet

Vi opplyser om at SSB har avdekket en feil i et anslag de gjorde for Ekspertgruppen om barn i fattige familier. Feilen gjelder hvordan en økning og skattlegging av barnetrygden vil påvirke andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. SSB jobber med nye beregninger og kvalitetssikring av endelig tall.

Mer informasjon om feilen finnes her.

Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier