Digital grunnstensnedleggelse – Vestre Viken virtuelt sykehus

Kjære alle sammen,

Gratulerer med dagen!

Dette er en viktig markering av et tilbud som brukerne etterspør, nemlig digitale tjenester som gjør pasienthverdagen enklere.

Helseforetakene har allerede digitale tjenester og oppfølging, men Vestre Viken er det første som samler alt på ett sted.

Det å ha «én vei inn» gjør det enklere for pasientene og pårørende å orientere seg. Da øker også sjansen for at de gode tjenestene brukes.

La meg derfor gi en stor honnør til alle dere som har stått på i utviklingsarbeidet - det er et eksempel til etterfølgelse!

***

Men hvorfor er digitale helsetjenester så viktig?

Den mye omtalte eldrebølgen er allerede her. Den vil verken avta med fart eller styrke de kommende årene.

Som dere er godt kjent med, er også budsjettene strammere og tiden vi lever i mer usikker.

Men det vi vet, er at vi må jobbe smartere.

I et heldigitalt samfunn forventer pasientene å bli møtt med digitale verktøy som fungerer.

Vi forventer at informasjon og kommunikasjon med helsetjenesten er lett tilgjengelig og gjør pasienthverdagen enklere. Og vi har mange eksempler på hvordan det kan gjøres på en god måte.

La meg ta ett. En pasient med kronisk nyreskade. Bosatt i Røyken og behandles ved Drammen sykehus.

Pasienten har behov for dialyse tre ganger i uken. Kanskje må vedkommende reise kollektivt. Kanskje vil pasienten ha med seg pårørende.

Hver dialysebehandling tar fire til fem timer. Med reisevei og til- og oppkoblingstid utgjør det fort en arbeidsdag.

Mye av hverdagslivet må planlegges deretter. Og ved siden av vår egen helse, er tid kanskje vår mest dyrebare ressurs.

Med det virtuelle sykehuset kan denne pasienten gjøre dialysen hjemme. Velge tidspunkt og tilpasse det til sin hverdag. I trygge og kjente omgivelser.

Det er ressursbesparende både for pasienten og sykehuset.

Men viktigst av alt. Det gir større frihet og autonomi i en ellers krevende pasienthverdag. Og det er sånn vår felles helsetjeneste skal fungere!

Innovative e-helseløsninger som dette skal bidra til en trygg og effektiv helsetjeneste.

Utviklingen må også skape et godt hjemmemarked for norske leverandører.

Derfor er det fint å se at det er så mange ulike aktører som har funnet sammen i utviklingen av det virtuelle sykehuset.

Enda bedre er at dette er det første steget på en innovativ reise.

Oppskalering av tilbud, flere fagområder og pasienter, digital spesialistveiledning, og bruk av kunstig intelligens er bare noen av områdene som trekkes frem. Potensialet er stort, og dere går foran. 

Løsningene som utvikles må være brukervennlige, slik at tilbudet også kan brukes av grupper med lavere digital kompetanse.

Det gjør dere også med dedikerte ressurser til brukermedvirkning.

Slik fremmer vi likeverdig tilgang til helsetjenester.

Med et aktivt og kompetent brukerutvalg ligger alt til rette for at det virtuelle sykehuset oppleves nyttig – både nå og i fremtiden.

Det er derfor en stor glede å legge ned den digitale grunnsteinen.

Da var det gjort!

Det er veldig hyggelig om flere her i dag vil bruke QR-koden og gjøre det samme.

Gratulerer og lykke til med oppstarten og det videre arbeidet!