Eksempelsamling om leieboermedvirkning i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil bidra til stabile og gode boforhold for leietakere. Et verktøy for å få det til, er å øke leietakernes mulighet til å medvirke til hvordan de bor. I en ny eksempelsamling viser Leieboerforeningen hvordan leieboermedvirkning kan gjøres i praksis.

Nærmere en million personer leier bolig i Norge. Antallet har økt med ca. 90 000 siden 2015. Mange leier fordi de ønsker det og bor godt. Det å leie kan samtidig oppleves som utfordrende for flere. Leietakere har større risiko for å bo i boliger med dårlig kvalitet og uforutsigbare boforhold.

En måte å skape bedre boforhold i leiesektoren, er å gi leieboerne mulighet til å påvirke bosituasjonen sin. Leieboermedvirkning gjør at beboerne kan bruke sine opplevelser og ressurser til å bidra til bedre leieforhold og nærmiljø.

– Å kunne påvirke bosituasjonen sin bidrar til følelsen av å ha et hjem, og skaper tilhørighet til nabolaget og lokalsamfunnet. Det fører til gode boforhold og bomiljø, som er bra for både de som leier og utleierne, sier statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.

Leieboermedvirkning har fått økt oppmerksomhet de siste årene, og stadig flere utleiere ønsker å gi leietakerne muligheter til å medvirke. Flere etterspør erfaringer og kunnskap om hvordan medvirkning kan skje i praksis. Leieboerforeningen har derfor på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet laget en eksempelsamling om leieboermedvirkning.

Rapporten skal inspirere til økt medvirkning og viser eksempler på leieboermedvirkning i Norge og andre land. Leieboerforeningen peker også på behov for mer kompetanse innen medvirkning, både for leieboere, utleiere og kommunale aktører.

Statssekretær Anti møtte nylig medlemmer av beboerrådet til Boligbygg Oslo KF. Beboerrådet er et godt eksempel på hvordan leietakere kan medvirke i utviklingen og forvaltningen av leieboliger.

Beboerrådet gir ledelsen i Boligbygg innblikk i hvordan det oppleves å være leieboer hos dem, og gir råd i saker som gjelder tilbudet til beboerne. Rådet møtes seks-åtte ganger i året. Her drøfter de tiltak som kan bidra til at kommunens boliger er trygge og gode hjem, og sikre likeverdig behandling av beboerne. Beboerrådet er også høringsinstans i politiske saker som behandles i bystyret.

Les heile rapporten her (pdf)