Leigebuarmedverknad

Denne rapporten er laga av Leieboerforeningen på oppdrag frå Kommunal – og distriktsdepartementet. Rapporten er meint til inspirasjon for leigebuarar, offentlege, ideelle og profesjonelle utleigarar, utviklarar av bustadsosiale tenester og offentlege styresmakter.

I rapporten introduserar Leieboerforeningen eit nytt omgrep – leigebuarmedverknad. 

Les heile rapporten her (pdf)