Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekspertgruppe har levert rapport om tilskudd

Kulturdepartementet nedsatte en ekspertgruppe i januar 2018 for å få faglige råd i arbeidet med frivillighetsmeldingen når det gjelder statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Gruppen har nå levert sin rapport.

Rapporten "Mer samordnet, åpnere og enklere"

Departementet vil vurdere ekspertgruppens anbefalinger i det videre arbeidet med frivillighetsmeldingen.

I rapporten anbefaler ekspertgruppen tiltak som kan bidra til mer samordnet, åpnere og enklere tildeling av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner.

Gruppens anbefalinger oppsummeres i punktene: 

  • Helhetlig styring og samordning
  • Utnytte digitale muligheter bedre
  • Utvikle Frivillighetsregisteret
  • Opprydding i regelverkene
  • Bevare sektoransvar med klarere formål om å støtte frivillighet
  • Legge til rette for innovasjon og nyskaping
  • Mer åpenhet om skjønn og politikk
  • Mer forutsigbarhet
  • Tildeling fra direktoratsnivå

Ekspertgruppen hadde følgende sammensetning:

Elna Berge, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet (leder)
Torkel Nybakk Kvaal, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet
Hege H. Malterud, avdelingsdirektør i Justisdepartementet
Kristine Skaar Aune, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Karl Henrik Sivesind, forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge
Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen

Til toppen