Nyheter

Ekspertrapport om Norges Banks aktive forvaltning av SPU

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ekspertgruppen som har gjennomgått Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), leverte 3. januar 2022 sin rapport til Finansdepartementet.

Finansdepartementet gjennomfører regelmessig gjennomganger av Norges Banks forvaltning av SPU. I gjennomgangene vurderes blant annet de resultatene som banken har oppnådd, inkludert de ulike strategiene banken benytter. Ekspertgruppens rapport inngår i grunnlaget for departementets vurderinger, sammen med analyser og vurderinger fra Norges Bank som ble mottatt i desember.

– Fondet gir oss mulighet til å finansiere velferd og tjenester som bidrar til at vi kan leve gode og trygge liv, og det er et stort ansvar å forvalte en slik arv. Regelmessige gjennomganger av Norges Banks aktive forvaltning bidrar til åpenhet om resultatene og om risikoen som tas i forvaltningen av våre felles sparepenger. Gjennomgangene kan også bidra til at det blir lettere å holde fast ved strategier som er lønnsomme på lang sikt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Ekspertgruppen har bestått av professorene Rob Bauer ved University of Maastricht, Charlotte Christiansen ved Aarhus Universitet og Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole.  

Finansdepartementet vil vurdere muligheten for å arrangere et seminar hvor ekspertgruppen og Norges Bank kan presentere sine analyser og vurderinger. Tidspunktet for et slikt seminar vil avhenge av gjeldende smitteverntiltak.

Gjennomgangen vil bli omtalt i den årlige meldingen om Statens pensjonsfond som blir lagt frem til våren.

Les mer: