Ekspertutvalg starter arbeidet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Alle medlemmene i ekspertutvalget som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm er nå på plass. Utvalget ledes av administrerende direktør Inge Røinaas Gran i Sintef Energi og skal levere sin rapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober.

Utvalget får denne sammensetningen:

Inge Røinaas Gran, Sintef Energi
Håkon Taule, THEMA Consulting
Petter Vegard Hansen, Refinitiv
Lene Hagen, Volue
Jannicke Hilland, Telenor Infrastruktur
Kristin Bjella, Hjort
Markus Hoel Lie, Universitetet i Tromsø
Svein Sundsbø, pensjonist
Nina Lillelien, NHO
Nora Hansen, LO

Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Utvalget skal også se på det pågående reformarbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet. Utvalget skal bygge på relevant arbeid fra Energikommisjonen. Opprettelsen av utvalget skjer som en del av en enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget.

– Modellene som vurderes av utvalget skal kunne sikre den norske forsyningssikkerheten på kort og lang sikt. Det er også viktig å gi nødvendige insentiver til kraftproduksjon, riktig magasindisponering, kraftutveksling og forbruksadferd som er i tråd med dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Strømpriser er et tema som engasjerer og berører vanlige husholdninger, industri og næringsliv, i tillegg til at det også påvirker forsyningssikkerheten vår. Jeg ser fram til å sette i gang med dette viktige oppdraget sammen med et ekspertutvalg bestående av svært kompetente personer, sier ekspertutvalgets leder Inge Røinaas Gran.

Kontaktinfo for utvalgsleder Inge Røinaas Gran: telefon 93 03 77 42.

Les det fullstendige mandatet for utvalget: Ekspertutvalg  som skal vurdere prisfastsettelsen på  strøm.