Ekspertutvalg skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen. Utvalget skal ledes av administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi og skal levere rapport til regjeringen innen 15. oktober.

Illustrasjonsfoto på pressekonferansen om endringer i strømstøtten
Regjeringen presenterte endringer i strømstøtten for husholdninger på en pressekonferanse 15. februar 2023. F.v: finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Stine Grimsrud / OED

Oppdatering 21. februar 2023: Alle medlemmene i utvalget er nå på plass. Se egen pressemelding om dette

— Europa har lagt bak seg et ekstraordinært år med høye og svingende kraftpriser, som følge av Russlands militære invasjon av Ukraina. Dette har også bidratt til økte strømpriser i Norge. Derfor nedsetter vi nå et ekspertutvalg som skal se på fordeler og ulemper ved dagens prinsipper for prisfastsettelse på strøm, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Utvalget skal også se på det pågående reformarbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet. Utvalget skal bygge på relevant arbeid fra Energikommisjonen. Opprettelsen av utvalget skjer som en del av en enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget.

— Regjeringen har gjort flere grep for å redusere strømregningen til folk, blant annet gjennom en strømstøtteordning. Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid. Det som skal vurderes er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober 2023.

Administrerende direktør Inge Røinaas Gran i Sintef Energi skal lede utvalget. De øvrige medlemmene vil kunngjøres i løpet av kort tid. 

— Modellene som vurderes av utvalget skal kunne sikre den norske forsyningssikkerheten på kort og lang sikt. Det er også viktig å gi nødvendige insentiver til kraftproduksjon, riktig magasindisponering, kraftutveksling og forbruksadferd som er i tråd med dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Bilde av Inge Røinaas Gran
Administrerende direktør Inge Røinaas Gran i Sintef Energi skal lede ekspertutvalget som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen. Foto: Sintef

Som et ledd i arbeidet skal utvalget vurdere virkninger i kraftmarkedet av aktuelle forslag som kan gi lavere og mer stabile priser, herunder:

  • Forslag om opprettelse av et eget prisområde (auksjon) for strøm som fraktes gjennom mellomlandskablene.
  • Forslag om differensiering av spotmarkeder for innenlands forbruk og kraftutveksling mellom land.
  • Forslag som baserer seg på at en andel av kraftproduksjonen omsettes utenfor spotmarkedet i andre typer kontrakter.
  • Forslag til tiltak som kan utløse større forbruksfleksibilitet med sikte på å redusere nivået på forbruket som etterspørres i høylasttimer i spotmarkedet.
  • Forslag til virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad (sesongjustert).
  • Forslag til ulike typer avgifter på krafteksport.

— Strømpriser er et tema som engasjerer og berører vanlige husholdninger, industri og næringsliv, i tillegg til at det også påvirker forsyningssikkerheten vår. Jeg ser fram til å sette i gang med dette viktige oppdraget sammen med et ekspertutvalg bestående av svært kompetente personer, sier ekspertutvalgets leder Inge Røinaas Gran.

Kontaktinfo for utvalgsleder Inge Røinaas Gran, tlf: 93 03 77 42.