En million kroner til nasjonale minoriteters prosjekter

- De nasjonale minoritetenes kultur er en viktig del av det norske kulturmangfoldet. Regjeringen ønsker derfor å støtte ulike prosjekter som er med på å bygge opp og formidle de nasjonale minoritetenes kultur, sier statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- De nasjonale minoritetenes kultur er en viktig del av det norske kulturmangfoldet. Regjeringen ønsker derfor å støtte ulike prosjekter som er med på å bygge opp og formidle de nasjonale minoritetenes kultur, sier statssekretær Anders Bals i Kommunal- og  moderniseringsdepartementet.

Regjeringen gir totalt 1 075 000 kroner til ulike kulturprosjekter for de nasjonale minoritetene skogfinner, romanifolk/tatere, jøder og rom (sigøynere). Tilskuddene blir gitt over tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter.

  • Det primitive teater får 35 000 kroner til å sette opp Spillet om innvandrerne under Finnskogdagene ved Finnetunet på Svullerya.
  • Kongsvinger kommune får 60 000 kroner til å avslutte et treårige skoleprosjektet som har som mål at elevene skal bli kjent med og stolt av den skogfinske kulturen og se mulighetene i Finnskogen.
  • Jødisk museum i Oslo får 200 000 kroner til å lage en utstilling og til å arrangere Jødiske kulturdager.
  • Jødisk museum i Trondheim får 150 000 kroner til å lage en guidet byvandring i de områdene hvor de første jødiske immigrantene i Trondheim bodde og hadde sin aktivitet. Byvandringen skal digitaliseres og vil være tilgjengelig på museets nettsider.
  • Oslo byarkiv får 100 000 kroner til å produsere et informasjonshefte om romanifolkets historie som skal trykkes opp og formidles til alle ungdomsskolene i Oslo, biblioteker, lærerutdanninger og andre aktuelle institusjoner.
  • Hedmark fylkeskommune får 80 000 kroner til et prosjekt som skal formidle romanifolket/taternes historie og liv i dag til småskolen.
  • Sigøynerfestivalen Iagori får 350 000 kroner til årets festival.
  • Oslo museum får 75 000 kroner til å lage Utstillingskatalogen ”Sigøynerne kommer”, til bruk for elever på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Se hele fordelingen av tilskuddene

Les mer om tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter

 

Til toppen