Nyheter

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2022 fra Kunnskapsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utdanningsdirektoratet tar over det økonomiske tilsynet med private barnehager

Fra 1. januar 2022 overtar Utdanningsdirektoratet ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Det økonomiske tilsynet skal sikre at de private barnehagene bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med regelverket. Kommunen vil fortsatt ha ansvar for å veilede og føre tilsyn med de øvrige reglene i barnehageloven og forskriftene til loven.

Tilskuddet til private barnehager justeres

Reglene for beregning av tilskuddet til private barnehager justeres med virkning fra tilskuddsåret 2022. Departementet har fastsatt nye nasjonale satser for driftstilskudd og kapitaltilskudd. I tillegg nedjusteres pensjonspåslaget for private ordinære barnehager, og det innføres en overgangsordning med egen sats for pensjon for enkeltstående ordinære barnehager i 2022 og 2023.

Endringer i utdanningsstøtteloven og studentsamskipnadsloven 

Ny forskrift om personopplysniner i Lånekassen og endret forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån

Ny forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen trer i kraft 1. januar 2022.

Endret forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån trer i kraft 1. januar 2022.