Utdanningsdirektoratet overtar det økonomiske tilsynet med private barnehager fra 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fra 1. januar 2022 overtar Utdanningsdirektoratet ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager fra kommunene. Det økonomiske tilsynet skal sikre at de private barnehagene bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med regelverket.

Utdanningsdirektoratet overtar også ansvaret for å veilede kommunene og barnehagene om denne delen av regelverket. Utdanningsdirektoratets veiledningansvar skal bidra til at de private barnehagene forstår hva kravene i loven og forskriftene innebærer og følger disse. Når Utdanningsdirektoratet overtar ansvaret for de økonomiske tilsynene, vil Kunnskapsdepartementet være klageinstans for direktoratets vedtak om reaksjoner.

Det er fastsatt en forskrift om overgangsregler for overføringen av tilsynsansvaret med økonomiske forhold i private barnehager. Forskriften avklarer hvem som skal fullføre påbegynte tilsyn som ikke er avsluttet før 1. januar 2022.

Kommunene vil fortsatt ha ansvaret for å veilede og føre tilsyn med de øvrige reglene i barnehageloven og forskriftene til loven.