Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Viktig med enighet om finansiering for utvikling

- Jeg er svært glad for at FNs medlemsland i dag er blitt enige om et rammeverk for å finansiere bærekraftig utvikling. Dette er gode nyheter for verden og særlig for de minst utviklede landene, sier utenriksminister Børge Brende, som kom tilbake fra Addis Abeba i dag.

Norge med sin FN-ambassadør Geir O. Pedersen har ledet forhandlingene om et sluttdokument fra den tredje internasjonale konferansen om utviklingsfinansiering, som pågår i Addis Abeba denne uken. Det ble endelig enighet om dokumentet i kveld, mens det formelle vedtaket blir fattet i morgen.

- For første gang er det blitt enighet om et globalt rammeverk for finansiering av utvikling, som omfatter både økonomisk vekst, miljøhensyn og behovet for sosial utvikling. Dette er et sterkt og ambisiøst dokument som vil støtte opp under de nye bærekraftsmålene som skal vedtas i september. Dokumentet skal være førende for hvordan enkeltland og det internasjonale samfunnet kan sikre bærekraftig økonomisk vekst, sier utenriksminister Brende.

Dokumentet har en klar ambisjon om at en større andel av bistanden skal gå til de minst utviklede landene, samtidig som landene selv må ta større ansvar for å skaffe egne inntekter, blant annet gjennom skatt. Det pekes på behov for bedre samordning mellom private og offentlige kapitalstrømmer til utviklingsland og at gode politiske og økonomiske rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt er nødvendig for å lykkes. Ifølge dokumentet bør det legges mer vekt på likestilling og styrking av kvinners stilling i økonomien.

- At kvinner inkluderes i økonomien er helt avgjørende for et lands vekst. Det vet vi godt her i Norge. Det er bra at dette i økende grad også anerkjennes internasjonalt, sier utenriksministeren.

Fremover bør bistanden spille en viktig rolle i å mobilisere annen kapital for utvikling, både fra private og offentlige aktører. Det må investeres mer i infrastruktur, helse og utdanning, landbruksproduksjon og bedre rammebetingelser for privat næringsvirksomhet. Det internasjonale samfunnet må stoppe de store ulovlige kapitalstrømmene ut av utviklingsland.

Til toppen