Enighet i norskledet FN-ekspertgruppe om atomnedrustning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

FNs ekspertgruppe for verifikasjon av kjernefysisk nedrustning har kommet til enighet om en rapport som skal framlegges for FNs medlemsland.

Bilde fra møtesal med deltakere sittende i halvsirkel og ordtyrerbord foran
Forhandlingene i ekspertgruppen har vært ledet av norske Jørn Osmundsen. Foto: UD

– Framtidig kjernefysisk nedrustning er avhengig av verifikasjon. Regjeringen er opptatt av å øke Norges innsats for atomnedrustning og få framgang i internasjonalt nedrustningsarbeid. Enighet om prinsipper for verifikasjon av nedrustning er ett viktig steg i riktig retning, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norges arbeid for verifikasjon av atomnedrustning går tilbake til 2007. Ekspertgruppen har vært ledet av Norges spesialrepresentant for nedrustning, Jørn Osmundsen, og ble oppnevnt i 2019 for å gi råd om hvordan framtidig nedrustning kan kontrolleres. Ekspertgruppen bestod av representanter fra 25 stater, inkludert de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd. Arbeidet har blitt støttet av et fagmiljø i Utenriksdepartementet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Forsvarets forskningsinstitutt.

– Jeg vil gratulere gruppen og dens medlemmer for å ha kommet til enighet på tvers av politiske skillelinjer. Diplomati er lagarbeid, men jeg vil spesielt trekke fram spesialrepresentant Osmundsens innsats for å ha lagt til rette for at det er oppnådd enighet, sier Huitfeldt.

Gruppen har særlig diskutert betydningen av nedrustningsverifikasjon, hvordan teknisk og vitenskapelig arbeid kan fremme utvikling av verifikasjonsløsninger, og hvilke kapasiteter som trengs. Rapporten vil presenteres for FNs generalforsamling til høsten. Dette var den andre ekspertgruppen om verifikasjon og nedrustning nedsatt av FN. Arbeidet bygget videre på konklusjonene til den første ekspertgruppen, som konkluderte med at verifikasjon er viktig både for å kontrollere reduksjon av eksisterende våpenarsenaler og for å opprettholde målet om en verden fri for kjernevåpen.

Til høsten vil Norge samarbeide med flere land for å fremme en ny resolusjon om verifikasjon og nedrustning i FNs generalforsamling. Formålet er å bygge videre på ekspertgruppens rapport.