Enighet i tilleggsforhandlingene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Staten har i dag blitt enig med jordbruket om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over statsbudsjettet som følge av den ekstraordinære kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer.

Den samlede kostnadsveksten er krevende for jordbruket. Partene er derfor enige om en foreløpig kompensasjon for jordbruket ved at budsjettet til gjennomføring av jordbruksavtalen økes med 754 millioner kroner ut over Stortingets vedtak 16. juni. Kompensasjonen utbetales i februar 2022, sammen med produksjonstilskuddene, og skjer i form av økte areal-, husdyr- og distriktstilskudd.

– Det er bra at vi i løpet av svært kort tid har kommet til enighet med jordbrukets organisasjoner om en løsning på utfordringer som er krevende for mange bønder, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. – Jordbruket har fått gjennomslag for et krav på 754 millioner kroner. Regjeringen har dermed gitt viktige bidrag i den krevende situasjonen som har oppstått med økte kostnader til gjødsel og byggematerialer.

Pressekonferansen blir sendt direkte på Nett-TV:

Nett-tv Pressekonferanse torsdag 28. oktober

Se sendingen her

Se sendingen her

Sterkt økte strømpriser har vært et tema som jordbruket har tatt opp i tilleggsforhandlingene.

Når det foreligger et nytt, fullstendig grunnlags­materiale til jordbruksoppgjøret i 2022, vil partene vurdere særskilt hvor stor kostnads­veksten ble for gjødsel, bygnings­materialer og elektrisk kraft og håndtere dette som en del av helheten, både på inntekts- og kostnads­siden.

– Dette har vært en lang prosess – fra jordbruket leverte sitt krav om tilleggsforhandlinger til den forrige regjeringen som ikke greide å lande en løsning. Denne regjeringa anerkjenner at kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer er en ekstraordinær situasjon for jordbruket. Vi viser med dette at vi sammen tar ansvar for norsk matproduksjon, sier landbruks- og matministeren.

Avtalepartene presiserer at om lag 2/3 av jordbrukets inntekter er markedsinntekter, og at en økning i markedsinntektene også vil ha stor betydning for det samlede resultatet.

– Jordbruket lever i hovedsak av inntekter fra markedet. I den situasjonen vi nå står i, forventer jeg at hele verdikjeden er med og tar ansvar for de økte kostnadene hos bøndene. Jeg vil ta initiativ til møter med flere aktører i verdikjeden der dette blir tema, sier Sandra Borch.