"Enkle grep" fra Bygg21

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kutt ned på antall plandokumenter og gjør byggesaksbehandlingen enklere. Dette er noen av rådene til en mer effektiv byggesaksbehandling som ble overlevert kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dag.

- Skal vi bygge nok boliger nok til alle og få ned kostnadene må vi vurdere hvordan regelverket kan bli enklere og saksbehandlingen ta mindre tid. Derfor er dette et velkomment innspill fra byggenæringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I følge rapporten "Enkle grep – Raskere fra behov til bygg" er plan- og byggesaksprosessene i dag både uoversiktlige, kostbare og tidkrevende. Rapporten foreslår flere tiltak som kan forenkle prosessen, blant annet enklere planbehandling, at samordning av innsigelser hos Fylkesmannen blir en permanent ordning og tilpasning av regelverket for digital byggesøknad.

I fjor la regjeringen frem en strategi for boligmarkedet som tok for seg tilbudssiden. Bygg21s rapport gir innspill til  hva myndighetene kan gjøre for å forenkle byggesaksbehandlingen og få ned boligprisene.

Rapporten er utarbeidet av Bygg21 på oppdrag fra KMD.

Les rapporten: