Enkle grep

Raskere fra behov til bygg

I rapporten gir Bygg21 råd til hvordan staten, næringen og lokale plan- og bygningsmyndigher, med enkle grep bedre kan møte hverandre.

Boligkjøpere, næringsliv og kommune blir påført betydelige merutgifter som følge av ineffektive plan - og byggesaksprosesser. Dette er kostnader som kan unngås med målrettet og godt samspill mellom utbygger/eier og planmyndighetene.

Bygg21s tre råd til staten

  • To plannivåer er tilstrekkelig
  • Sørg for mer forutsigbare rekkefølgekrav og samordning av innsigelser
  • Byggesaksbehandling kan forenkles og automatiseres

Bygg21 er et samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter.

Enkle grep - Raskere fra behov til bygg (pdf)