Strategi for boligmarkedet

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og la derfor frem 15. juni 2015 egen strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

Regjeringen vil:

  • legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal kunne eie sin egen bolig
  • legge forholdene til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging
  • bidra til at færre tar opp for mye gjeld, og går inn for en ordning med gjeldsregistrering

Strategi for boligmarkedet (pdf)