Enklere inngang til virkemiddelapparatet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Tilbudet i virkemiddelapparatet er så stort at det kan være vanskelig å finne frem. Næringsministeren rydder nå opp i den digitale jungelen av virkemidler og aktører.

– De siste månedene har jeg møtt mer enn 150 bedrifter i alle landets fylker. Mange forteller at virkemiddelapparatet er nyttig, men at det er altfor vanskelig å finne frem til riktig ordning. Derfor lanserer vi i dag en digital løsning der alle bedrifter får én dør inn til virkemidlene våre. Det håper jeg vil være til store hjelp både for gründere og etablerte selskaper, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Første steg

Regjeringen vil forenkle og tilgjengeliggjøre virkemiddelapparatet for næringslivet. Den digitale inngangen er første steg.

– Jeg er opptatt av å lytte til bedriftenes behov og spille på lag med dem som har skoa på. Løsningen vil lanserer i dag er et eksempel på at vi følger opp innspillene vi får, sier Vestre.

Næringsministeren ga i desember Innovasjon Norge, i samarbeid med Eksfin og Forskningsrådet, jobben med å utvikle en felles digital inngang til hele det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Klar for testing

En første versjon er nå klar. Der svarer bedriftene på enkle spørsmål om deres målsetninger og behov. Kort tid etterpå får de veiledning fra rett rådgiver og finansieringskilde. Etter hvert vil mange av henvendelsene bli automatisk formidlet til riktig aktør.

– Virkemiddelapparatet skal være brukervennlig og tilgjengelig, og møte behovene til dagens og morgendagens næringsliv. Tid er penger. Vi vil at gründere og veletablerte bedrifter bruker tiden sin på verdiskaping og innovasjon. Én dør inn vil hjelpe dem å komme raskere i gang med satsingene sine, sier næringsministeren.

Nettløsningen samler de næringsrettede virkemidlene til Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Eksfin og Siva under én paraply. Det er en ambisjon å inkludere flere aktører på sikt, deriblant fylkeskommunene.

Se den digitale løsningen her:

Kan vi hjelpe deg? (innovasjonnorge.no)