ESA godkjenner endret momsfritak for elbiler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent en forlengelse av endret momsfritak for elbiler ut 2024.

Godkjenningen gjelder merverdiavgiftsfritak for kjøp og leasing av elektriske personkjøretøy under kjøpsbeløp på 500 000 kroner. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det foreslått å videreføre merverdiavgiftsfritaket etter 2022, men at det skal betales merverdiavgift for kjøpsbeløp over 500 000 kroner. Dette er i tråd med budsjettforliket med SV om Revidert nasjonalbudsjett 2022 og endringen følger av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV om 2023-budsjettet.

ESA er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om støtte. Merverdiavgiftsfritaket for elbiler under kjøpsbeløp på 500 000 kroner innebærer statsstøtte, og alle planlagte støttetiltak skal derfor i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes.

Se pressemeldnig fra ESA (15.12.22)