Nyheter

ESA lukker sak om norske rapporteringsregler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

ESA har besluttet å lukke saken som omfatter tre klager mot Norge knyttet til de norske rapporteringsreglene ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Saken har pågått siden 2015.

ESA konkluderte opprinnelig med at den særskilte rapporteringsplikten for norske oppdragsgivere som benytter utenlandske oppdragstakere, er i strid med EØS-reglene. For Norge har det vært viktig å opprettholde reglene som er nødvendige for å få rett skatt til rett tid og å bekjempe skatteunndragelse. Dette fremmer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske oppdragstakere.

Samtidig har det vært et mål at de norske rapporteringsreglene skal være så enkle som mulig å oppfylle. Siden saken ble åpnet er rapporteringsreglene justert for å imøtekomme ESAs bekymring om at reglene var uforholdsmessig tyngende. I ESAs avgjørelse av 26. januar 2022, konkluderes det med at endringene som er gjennomført, innebærer at det ikke er grunn til å gå videre med saken.

Les mer: