ESRB anbefaler at finansforetakene holder tilbake overskudd under Covid-19-pandemien

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) offentliggjorde 8. juni en anbefaling til nasjonale myndigheter om å be banker, verdipapirforetak, forsikringsforetak og sentrale motparter om å avstå fra å dele ut overskuddsmidler i lys av den økonomiske usikkerheten som følge av Covid-19-pandemien.

Anbefalingen omfatter å avstå fra utdeling av utbytte, tilbakekjøp av aksjer og gi opptjening av variabel godgjøring til enkelte ansatte minst frem til 1. januar 2021. Formålet med anbefalingen er å opprettholde god soliditet i finansforetakene for å dempe systemrisiko og bidra til den økonomiske gjeninnhentingen.

Finansdepartementet har i dag sendt en meddelelse til ESRB som redegjør for hvordan norske myndigheter etterkommer anbefalingen. Departementet viser i meddelelsen til en pressemelding 25. mars i år, der departementet uttrykker en klar forventning om at norske banker og forsikringsforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert. Som omtalt i dagens meddelelse, gjelder dette også tilbakekjøp av aksjer, selv om denne formen for overskuddsutdeling ikke ble eksplisitt nevnt i pressemeldingen i mars. Departementet viser i meddelelsen også til at Finanstilsynet har bedt finansforetakene og verdipapirforetakene om å gjennomgå sine godtgjøringsordninger og påse at spesielt den variable delen fastsettes konservativt.

Les mer: