Etablerer politistasjon på Magnormoen for å bekjempe grensekryssende kriminalitet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fremskynder etableringen av politistasjonen ved grensen til Sverige i Innlandet politidistrikt. Den skal være klar innen 30. juni 2022.

For å få fortgang på prosessen har Politidirektoratet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet undersøkt muligheten for å etablere en midlertidig norsk-svensk politistasjon på grensen mellom Norge og Sverige.

– En byggeprosess kan lett ta flere år. Det er viktig for regjeringen å styrke kampen mot grensekryssende kriminalitet. Derfor er jeg veldig glad for at det lar seg gjøre å få etablert en midlertidig politistasjon innen 30. juni, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Som et steg i realiseringen av en felles norsk-svensk politistasjon ved Magnormoen i Innlandet politidistrikt, ble POD den 10. november 2021 gitt oppdrag om å utredede etablering av et midlertidig tjenestested. PODs utredning ble oversendt JD den 14. januar 2022.

Jeg har vært opptatt av en felles grensestasjon, og jeg er glad for PODs raske og tydelige svar. Samtidig blir jeg litt forundret over at den forrige regjeringen ikke undersøkte denne muligheten. Spesielt når det faktisk er ledige lokaler ved siden av der man har tenkt å bygge den permanente stasjonen, sier Mehl.

Tjenestestedet skal etableres i den norske delen av Morokulien Infocenter, og skal være operativt frem til en felles norsk-svensk politistasjon i området er etablert. Bygget er lokalisert på grenselinjen mellom Norge og Sverige, ved siden av tomten som er grunnlaget for prosjektet for den felles norsk-svenske politistasjonen.

Kriminalitet i grenseområdene er en utfordring, og derfor skal vi få på plass en ny politistasjon ved grensen allerede innen sommeren 2022. Da kan politiet kan intensivere sin innsats mot grensekryssende kriminalitet før en permanent politistasjon er bygget. Jeg forutsetter at det arbeidet kommer raskt i gang, slik at norsk og svensk politi får styrket det viktige samarbeidet for å forhindre grensekryssende kriminalitet, sier justisministeren.