Pressemeldinger

Klart for byggestart for norsk-svensk politistasjon på grensen

Nå skal byggingen av den unike felles norsk-svenske politistasjonen på grenselinjen mellom Norge og Sverige begynne.

— Sp- og Ap-regjeringen gjør en rekke tiltak for å stoppe de kriminelle gjengene. Organisert kriminalitet på tvers av landegrensene er en stor trussel, og vi må ha kontroll på grensa og strupe pengesekken til de kriminelle miljøene. Å få på plass en felles politistasjon med Sverige på den nest største grenseovergangen, er et viktig tiltak for å styrke samarbeidet med svensk politi, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen etablerte et midlertidig tjenestested på norsk side av grensen på Magnormoen i 2022. Våren 2023 fikk Sp- og Ap-regjeringen også på plass en ny skanner til å styrke grensekontrollen på Magnormoen. Nå har den norske og den svenske regjeringen besluttet at byggingen av den unike felles norsk-svenske politistasjonen på grenselinjen mellom Norge og Sverige skal begynne.

— Jeg kommer til å gi Statsbygg i oppdrag å sette spaden i jorden på Magnormoen så fort som mulig, sier Mehl.

Når det nye bygget er ferdig, vil svensk politi flytte inn sammen med norsk politi. Det gir mulighet for å bygge videre på de gode resultatene politiet allerede opplever i grenseområdene.

– Halvparten av stasjonen blir i Norge og halvparten i Sverige. Det store, åpne kontor- og fellesområdet blir liggende i begge land, med grenselinjen i midten. Det gjør at norsk og svensk politi kan jobbe smartere og tettere sammen i kampen mot grensekryssende kriminalitet, sier justis- og beredskapsministeren.