EU-kommisjonen ber om informasjon og synspunkter på fremtidig regelverksforslag om kvaliteten på selskapsrapportering og håndheving av rapporteringskrav

EU-kommisjonen har publisert en forespørsel om informasjon («Call for evidence») og en offentlig konsultasjon («Public Consultation») om et initiativ for å styrke kvaliteten på selskapsrapportering og håndheving av rapporteringskrav.

Forespørselen om informasjon og konsultasjonen vil danne grunnlag for Kommisjonens videre arbeid med mulige nye regler.

Her er lenke til EU-kommisjonens forespørsel om informasjon og konsultasjon om nye regler.

Det er åpnet for tilbakemelding frem til 4. februar 2022.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 21. januar 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.