EUs nye økologi-regelverk tas inn i EØS-avtalen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dagens møte i EØS-komitéen, 4. februar 2022, ble nytt regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter innlemmet i EØS-avtalen.

Dette omfatter totalt 27 forordninger som vil erstatte gjeldende forordninger på økologiområdet.

Forordningene regulerer vilkår for at landbruks- og akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr kan merkes som økologisk.  Regelverket omfatter også krav til økologiske produkter som importeres fra tredjeland, dvs. land utenfor EØS-området.   

Formålet med det nye regelverket er bl.a. et mer harmonisert regelverk for å sikre like konkurransevilkår for produsenter og virksomheter, samt å sikre forbrukertilliten til økologiske produkter.

Forordningene vil bli gjennomført i Norge gjennom at det vedtas en ny forskrift som erstatter gjeldende forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften). Regelverket har vært på høring løpende i Norge og den siste høringen har frist 4. februar 2022.  Forskriften vil fastsettes med det første.

Se mer informasjon om regelverket hos Mattilsynet Nytt økologiregelverk blir gjeldende i Norge | Mattilsynet