Feil på kjølerør i to norske F-35

I sommer fikk Norge levert sitt tredje og fjerde F-35 til Luke Air Force Base i USA hvor de skal brukes i treningen av norske og internasjonale F-35-flygere. Nå er det oppdaget feil på kjølerør i drivstofftankene i disse to flyene som må utbedres før treningen med disse kan fortsette.

Et av de norske flyene på Luke AFB. Foto: Forsvaret

- Vi har vært svært fornøyd med flyene våre så langt, både med tanke på ytelsen og de tekniske løsningene. Dette er ikke en designfeil, men skyldes at en underleverandør har benyttet feil type materialer i produksjonen av rørene og feil forseglingsteknikker. Jeg forventer nå at Lockheed Martin identifiserer nødvendige tiltak, og utbedrer feilen så fort som mulig, sier generalmajor Morten Klever som leder det norske Kampflyprogrammet.

I likhet med flere andre fly bruker F-35 drivstofftankene som en del av kjølesystemet om bord. Det betyr at det er lagt en rekke rør i tankene hvor kjølevæske for avionikk og andre systemer pumpes gjennom for å kjøles ned. Rundt rørene ligger det et lag med isolasjon som i noen tilfeller har smuldret opp, og som dermed forurenser drivstoffet. De rørene det er feil på stammer fra en enkelt underleverandør, og er montert i vingene på totalt 15 leverte fly – 13 amerikanske og to norske. I tillegg er rør fra samme leverandør montert på 42 fly på produksjonslinjen, inkludert de tre neste norske flyene som etter planen skal leveres våren 2017. Vingeproduksjonen er også i gang for det åttende norske flyet, men det har ikke kjølerør fra samme produsent og er derfor ikke påvirket.

- Dette ser så langt ut til å være en isolert hendelse. Vi forventer at dette rettes opp før vi overtar de flyene som nå er i produksjon. F-35 vil være helt avgjørende for den norske forsvarsevnen de neste tiårene, og derfor stiller vi strenge krav, sier Klever.

Feilen på rørene ble oppdaget i forbindelse med rutinemessig vedlikehold av et amerikansk fly, og senere inspeksjoner har bekreftet feilen på andre fly med rør fra samme produsent.

- Det positive her er at vedlikeholdsrutinene har fungert, og at problemet ble oppdaget. Nå jobber vi og det flernasjonale programkontoret tett med Lockheed Martin for å finne den beste løsningen. Inntil videre kan de norske flygerne på Luke fortsette treningen med de andre flyene på basen, inkludert de to andre norske. Det i seg selv er et eksempel på hvordan internasjonalt samarbeid gir oss bedre løsninger enn om vi hadde stått alene, sier Klever.

Norge planlegger å anskaffe inntil 52 F-35 kampfly i perioden frem til 2024, og har så langt overtatt fire fly. Fra og med 2017 skal Norge etter planen få levert seks fly årlig som skal begynne å overta oppdrag fra dagens F-16 fra og med 2019. Totalt er det per september 2016 levert over 200 F-35, inkludert testfly, som har fløyet over 65 000 flytimer, hvorav rundt 400 timer med norske F-35.

- Dagens F-16 er gamle og slitt, og vi er avhengige av de erstattes som planlagt slik at den nasjonale beredskapen opprettholdes. Vi vil derfor gjøre det vi kan for å unngå at dette påvirker anskaffelsen mer enn nødvendig. Det er svært viktig for Norge at vi får leveransene våre til riktig tid, pris og kvalitet, sier Klever.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per september 2016)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 69,7 milliarder reelle 2016-kroner.
  •  De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse ble levert i 2015, mens de to ble levert sommeren 2016.
  • Stortinget har så langt gitt fullmakt til anskaffelse av 28 fly, inkludert fly til treningsformål.
Til toppen