Nyheter

Fellesuttalelse etter afghansk møte i Oslo

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge var 23. januar vertskap for samtaler mellom afghanere fra ulike deler av samfunnet og Taliban – det første møtet av denne typen mellom partene. Møtet var en viktig mulighet til å diskutere presserende spørsmål direkte og legge grunnlaget for videre diskusjoner. Etter møtet samlet deltakerne seg om en felles uttalelse.

Les deltakernes fellesuttalelse her:

"Joint Statement of the One-Day Meeting between the Acting Government of Afghanistan and A Number of Afghan Personalities in the Kingdom of Norway

Today, 23 January 2022, a one-day joint meeting was held between officials of the acting Afghan government and a number of personalities in Oslo, the capital of the Kingdom of Norway. 

During the meeting, the participants listened patiently to each others’ opinions and exchanged views on the current circumstances in the country. They affirmed that Afghanistan is the common home of all Afghans, and emphasized that all Afghans need to work together for better political, economic and security outcomes in the country. 

The participants of the meeting recognized that understanding and joint cooperation are to the only solutions to all the problems of Afghanistan. All the participants, with one voice, declared such meetings to be in the interest of the country. 

At the end, the participants thanked Norway for paving the way for such an opportunity."