To kandidater fra Innlandet konkurrerer om nasjonal jordvernpris

Å motivere til nyskapende strategier og tiltak som tar vare på Norges matjord, er målet når nasjonal jordvernpris blir delt ut i år. Blant 23 nominerte kandidater, kommer to fra Innlandet. I tillegg er tre foreslått til «hederlig omtale».

– Kun tre prosent av Noreg sitt landareal er i dag dyrka mark. For å bevare matjorda arbeider Regjeringa for å avgrense omdisponering av dyrka jord, og det er naudsynt at både fylkeskommunar og kommunar legg gode planar for å spare mest mogleg av den dyrka marka, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Siden andre verdenskrig er minst 1,2 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter) dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål – gjennomsnittlig nesten 19.000 dekar årlig. Foto: Colourbox
Omdisponering av jord. Foto: Colourbox

Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens nasjonale jordvernstrategi. Prisen bidrar til å øke bevisstheten om jordvernet, og får fram gode idéer, tiltak, planer og strategier som tar vare på matjorda vår. Juryen, som blir ledet av landbruks- og matministeren, skal vurdere 23 nominerte kandidater og av dem kommer to fra Innlandet. I tilegg er tre kandidater fra Hedmark foreslått til «hederlig omtale».

Åmot og Våler, Hedmark

I løpet av de siste ti årene har kommunene knapt bygd ned dyrket mark, og utmerker seg spesielt i den sammenheng.

Sør-Fron, Oppland

Da ny E6 ble åpnet i Gudbrandsdalen, var Sør-Fron en av kommunene som ble berørt. I planleggings- og byggefasen har Sør-Fron bidratt med å sette fokus på jordvern. I reguleringsplanfasen har Sør-Fron kommune, sammen med Statens vegvesen, entreprenør AF-gruppen og grunneiere, jobbet aktivt for å begrense nedbygging av dyrka jord. 

Stange, Hedmark

Stange kommune er foreslått til «hederlig omtale» og følger opp føringene i regional plan når det gjelder omdisponering av dyrka jord til bolig og næring. Stange kommune er berørt av nasjonale samferdselstiltak, men jobber aktivt sammen med grunneierne for å begrense negative konsekvenser ved nedbygging av dyrka jord. I følge Stanges arealstrategi er det svært viktig for kommunen å ta være på de fruktbare landområdene.

Tynset, Hedmark

Tynset kommune er foreslått til «hederlig omtale» og har tatt flere avgjørelser for å ta vare på den dyrkbare jorda. Blant annet har kommunen avslått et ønske om å bygge en dagligvareforretning og en handelspark i kommunen.

Elverum, Hedmark

Elverum kommune er foreslått til «hederlig omtale» og har hatt en sterk folketilvekst i løpet av de siste ti årene. Likevel har kommunen nesten ikke bygd ned dyrka jord.

 

Til toppen