Norges Rolf Einar Fife nytt medlem av FNs folkerettskommisjon

Norges EU-ambassadør Rolf Einar Fife ble i dag valgt inn som medlem av FNs folkerettskommisjon (ILC). Valget fant sted i FNs generalforsamling i New York.

– Jeg er glad for at Rolf Einar Fife er valgt som medlem av Folkerettskommisjonen. Fifes lange erfaring og solide faglige ekspertise på folkerett og hans integritet vil være veldig verdifullt for kommisjonens arbeid de kommende årene. Styrking av internasjonal rettsorden og multilateralt samarbeid er sentrale prioriteringer for Norge, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Fife er valgt inn for perioden 2023 – 2027. Han ble valgt inn med 154 stemmer. Konkurransen i Vestgruppen (WEOG) var hard med elleve faglig sterke kandidater til åtte seter.

– Jeg er meget glad for dagens valg som medlem av kommisjonen, og jeg ser frem til å bidra i dens viktige arbeid for kodifisering og videreutvikling av folkeretten i den kommende valgperioden, sier Fife.

Folkerettskommisjonen er FNs ekspertorgan for kodifisering og utvikling av folkeretten. Den har en sentral posisjon i FN-systemet for å bidra til klargjøring og utvikling av felles regler på folkerettens område. Kommisjonens medlemmer skal være anerkjente folkerettseksperter og representere de viktigste rettssystemene i verden.

Fife var ekspedisjonssjef i Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet fra 2002 til 2014. Han har i en årrekke gjort seg bemerket som en kapasitet innen folkerett.

Fife var nordisk kandidat til kommisjonen. Det er tradisjon for at de nordiske landene sammen fremmer en felles kandidat ved valg til ILC. Norge har tidligere hatt to medlemmer i kommisjonen; Edvard Hambro (1972-1976) og Jens Evensen (1979-1984). I inneværende periode er Marja Lehto fra Finland medlem av kommisjonen.