Flere får fri rettshjelp

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp har ikke vært hevet siden 2009. Fra 1. januar 2022 heves inntektsgrensene med cirka 30 prosent til 320 000 kroner for enslige og 490 000 kroner for ektefeller/par.

Fri rettshjelp er offentlig støtte til juridisk bistand som gis i saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte. I noen saker får man rettshjelp uten behovsprøving uavhengig av inntekt og formue. Dette gjelder blant annet barnevernssaker og utlendingssaker. I andre saker gis rettshjelp etter behovsprøving dersom man har inntekt og formue under bestemte grenser. Det er er disse grensene som heves. Det gjelder blant annet foreldretvister, oppsigelse fra arbeidsforhold og klage i trygdesaker. 

Justis- og beredskapsdepartementet jobber med å følge opp Rettshjelputvalgets utredning NOU 2020: 5 Likhet for loven – lov om støtte til rettshjelp.