NOU 2020: 5

Likhet for loven — Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)

Rettshjelpsutvalget foreslår en reform av rettshjelpsordningen og en ny lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven), som er ment å avløse gjeldende lov om fri rettshjelp fra 1980. Utvalget foreslår blant annet endringer i de økonomiske vilkårene for støtte til rettshjelp og i systemet for egenandelene. I utredningen fremmes det forslag som skal legge til rette for at alle kan identifisere og ivareta sine rettslige interesser, og for tidlig løsning av konflikter.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: