Flere får fri rettshjelp

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen tar nå grep for å sikre befolkningen en reell tilgang til domstolene. Fra 1. januar 2023 heves inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp til 350 000 kroner for enslige og til 540 000 kroner for ektefeller/par. Dette er viktig for å sikre nødvendig juridisk bistand til de som ikke har de økonomiske forutsetningene til å dekke dette selv.

De siste femten årene har det blitt stadig dyrere i å ta en sak for retten, og inntektsgrensen for å få fri rettshjelp hadde ikke blitt justert siden 2009. 

– Inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp ble hevet med cirka 30 prosent fra 1. januar 2022. Nå hever vi inntektsgrensene ytterligere, med rundt 10 prosent. Mange opplever krevende kostnadsvekst. Det kan være en stor belastning på økonomien å ta en sak for retten. Derfor vil regjeringen sørge for at flere av dem som har minst skal få rettshjelp, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I tillegg økes formuesgrensen med hele 50 prosent til 150 000 kroner for både enslige og ektefeller/par.

Flere vil få mulighet til å ivareta behov for rettshjelp

Fri rettshjelp er offentlig støtte til juridisk bistand som gis i saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte, som blant annet foreldretvister, oppsigelse fra arbeidsforhold og klage i trygdesaker.

Justis- og beredskapsministeren er opptatt av at alle som har behov for det skal ha muligheten til å gå til domstolene for å få løst konflikter.

– Fri rettshjelp gis etter behovsprøving, som vil si at dersom man har inntekt og formue under bestemte grenser, så vil du få økonomisk støtte til juridisk hjelp. Ved å heve grensene vil nå flere kunne ha mulighet til å ivareta sitt behov for rettshjelp, sier Emilie Enger Mehl.

I noen saker får man rettshjelp uten behovsprøving uavhengig av inntekt og formue. Dette gjelder blant annet barnevernssaker og utlendingssaker.

Justis- og beredskapsdepartementet jobber med å følge opp Rettshjelputvalgets utredning.