Førstelinjetjeneste for rettshjelp

En arbeidsgruppe har utredet en mulig førstelinjetjeneste for rettshjelp på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les dokumentet

Utredningen inneholder forslag om å etablere en landsdekkende førstelinjetjeneste for rettshjelp. Forslaget innebærer at alle skal kunne få inntil en times rettslig bistand fra en advokat i nærheten av der de bor. I tillegg foreslås det å opprette en nasjonal telefontjeneste og et digitalt tilbud, som begge skal driftes av Kontoret for fri rettshjelp.

Arbeidsgruppen anbefaler at førstelinjerettshjelpen skal gis uavhengig av sakstype og behovsprøving, og uten egenandel. Førstelinjen skal avklare og løse de sakene som lar seg løse i løpet av en time, og ellers gi råd om hvordan saken kan håndteres videre.