Arbeidsgruppe skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe på to personer som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp.

Arbeidsgruppen består av Advokat Tonje Lilaas Larsen fra Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co og advokatfullmektig Ida Tønnessen fra Industri Energi. De skal arbeide fulltid med utredningen fra januar 2023 til juni 2023.

Arbeidet er en del av oppfølgingen av NOU 2020: 5 Likhet for loven - lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven).