Fordeler 304 millioner kroner til bredbånd i distriktene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Vi fordeler nå årets bredbåndstilskudd på 304 millioner kroner til landets fylkeskommuner. For å lette byrden til kommunene har vi i år blant annet redusert kravet til lokal medfinansiering, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram(SP).

Etter at regjeringen økte bevilgningen med 100 millioner kroner i tilleggsnummeret til statsbudsjettet, får nå fylkeskommunene totalt 304 millioner kroner til bredbåndsutbygging i distriktene for 2022. Midlene vil kunne gi rundt 15.000 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning.

- Bredbånd til alle er viktig for å sikre bosetting i hele landet. Vi har fått innspill fra noen fylkeskommuner om at deres andel av spleiselaget kan være for høyt. Vi lytter til dette og tar nå mer hensyn til at det er ulike behov for støtte til utbygging av bredbånd i spredtbygde områder i ulike fylker, sier Gram.

Det betyr at fylkeskommunene får større fleksibilitet når det gjelder de lokale bidragene. I tillegg stilles det nå krav om at utbyggingen skal resultere i bredbånd med minst 100 megabit per sekund.

-Det er stort behov for høyhastighetsbredbånd i spredtbygde strøk. Bredbånd er helt nødvendig for blant annet havbruk og landbruk og for industri og næringsutvikling i distriktene. Det er også avgjørende for at folk skal få god tilgang til offentlige digitale tjenester, sier Gram.

Det statlige bredbåndstilskuddet legger til rette for utbygging i områder der det ikke er et kommersielt tilbud i dag.

-Målet vårt er å sikre høyhastighetsbredbånd til alle innen 2025. Samtidig ønsker regjeringen å legge til rette for kommersielle investeringer og en markedsbasert utbygging der det er grunnlag for det. Tilbyderne har investert rundt ti milliarder kroner årlig i mobil- og bredbåndsnett. Det er viktig å legge til rette for at investeringsnivået kan videreføres eller økes. Og så må staten og kommunene bidra der det er nødvendig, sier Gram.

Les mer om fordelingen av årets bredbåndsmidler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets nettsider

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00