Pressemeldinger

Foreslår å øke driftsbevilgningen til Nav

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Håndteringen av pandemien og videreføring av kompenserende korona-tiltak gir en økt administrativ belastning for Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Regjeringen foreslår derfor å øke driftsbevilgningen til Nav med 25 millioner kroner.

– Vi ser at koronapandemien og de forlengede smitteverntiltakene øker belastningen for Arbeids- og velferdsetaten. For å håndtere denne belastningen foreslår vi å øke driftsbudsjettet for 2022 med ytterligere 25 millioner kroner, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

I tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022 ble Navs driftsbudsjett varig styrket med 175 millioner kroner. I etterkant av budsjettbehandlingen og de siste smitteverntiltakene har omfanget av sykmeldinger og antall søknader om dagpenger økt ytterligere. Det har også vært en økning i henvendelsene til NAV Kontaktsenter.

I Prop. 48 LS foreslo regjeringen å forlenge kompenserende koronatiltak. Dette medfører også en økt administrativ belastning for Nav. Omikronvarianten har dessuten gitt mer usikkerhet rundt hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg.

Regjeringen fremmer nå forslag til Stortinget om å øke bevilgningen til driftsutgifter i Nav med 25 millioner kroner i 2022.