Foreslår ny lov om undersøkelser i Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementet legger fram en ny lovproposisjon om lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret. (forsvarsundersøkelsesloven).

Lovproposisjonen ble behandlet i statsråd i dag, og er oversendt Stortinget. Lovforslaget gir klare rammer for en fast undersøkelsesmyndighet for ulykker og hendelser i Forsvaret.

- Vi ønsker et helhetlig regelverk med klare rammer for alle forsvarsgrener, og mener at dette vil bidra til å øke sikkerheten i Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Lovforslaget bygger i stor grad på den moderniseringen og profesjonaliseringen som har funnet sted av ulykkesundersøkelser i sivil transportsektor.

Sikkerhet er sentralt
- Forsvaret driver med risikofylte aktiviteter. Derfor er det helt sentralt at vi legger vekt på sikkerhet. At sikkerhet er viktig innebærer at vi må kunne lære av de erfaringer vi gjør. Det gjelder både der ulykken er et faktum, men også i tilfeller der det kunne gått galt, eller der det er indikasjoner på systemfeil eller lignende, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hovedfokuset i lovforslaget er å legge til rette for en såkalt åpen rapporteringskultur. Dette innebærer at det innføres et sett av virkemidler som skal sikre at undersøkelsesmyndigheten får tilgang til mest mulig informasjon om det som har skjedd.

Organiseres i Forsvarsdepartementet
Undersøkelsesmyndigheten foreslås lagt direkte under departementsråden i Forsvarsdepartementet. Den skal være et faglig uavhengig organ som skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig, og dermed ikke kunne instrueres i faglige spørsmål.