Prop. 150 L (2015–2016)

Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)

I proposisjonen foreslår Forsvarsdepartementet en ny lov som skal regulere arbeidet med ulykkesundersøkelser i Forsvaret. Lovforslaget legger til rette for et moderne og profesjonelt system for undersøkelser av ulykker og hendelser, med formål om å forbedre sikkerheten i Forsvaret. Lovforslaget er utformet etter modell av de sivile transportlovene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget