Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2022. Rentesatsen skal være 9,25 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 400 kroner.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om justering av forsinkelsesrente gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter en lovendring som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har justert satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 400 kroner.

Les mer: