Forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg eller områder og bunnforhold

Forsvarsdepartementet sendte 13. desember 2016 ut på høring et forslag til ny lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg eller områder og bunnforhold.

For å ivareta nasjonal sikkerhet må vi kunne beskytte informasjon om våre mest sensitive objekter, våre militære anlegg og områder, og detaljert informasjon om bunnforhold langs norskekysten. Forsvarsdepartementet har derfor sendt et nytt lovforslag på høring, hvor adgangen til opptak og bruk av slik informasjon reguleres. Særlig beskyttelse av og kontroll med detaljert informasjon om bunnforhold er viktig for å ivareta informasjonsoverlegenhet i krise og krig, og reduserer risikoen for at andre bruker slik informasjon i strid med våre interesser. Samtidig foreslås det at det skal på en balansert måte tas hensyn til forvaltningens og næringslivets legitime behov for informasjon, sett opp mot de nasjonale sikkerhetsbehov.  

Frist for å svare på høringen er 7. februar 2017.

Til toppen