Priv til red: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen til London og Leicestershire 20. - 22. februar

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

20. februar kl 12.00 vil forsvarsministeren avduke krigsseilermonumentet utenfor Sjømannskirken i London. Monumentet, som ble satt opp våren 2021, skal hedre både overlevende og falne, militære og sivile krigsseilere fra andre verdenskrig.  På grunn av koronapandemien og andre forhold har det ikke vært mulig å gjennomføre en avduking tidligere.

21.2 – 22.2 deltar Odd Roger Enoksen på forsvarsministermøte i Joint Expeditionary Force (JEF) i Leicestershire. På møte vil de militære, sikkerhetsmessige og politiske utfordringene man står overfor i nordområdene, Nord-Atlanteren og Østersjøen og hvordan disse skal håndteres være et av temaene.

For spørsmål, ønske om tlf-intervju eller å delta å avdukingen av krigsseilermonumentet i London eller forsvarsministermøte i JEF i Leicestershire: Ta kontakt med pressekontakt for forsvarsministeren: Marita Hundershagen: mhu@fd.dep.no  eller tlf +47 902 87 846.