Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarsministeren får råd av Berit Svendsen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk denne uken overlevert en delrapport fra utvalget som ledes av Berit Svendsen om hvordan Forsvaret kan øke kompetansemangfoldet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen får rapport av Berit Svendsen

Forsvarsdepartementet oppnevnte Svendsen-utvalget i august 2019. Utvalget skal vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse.

-Vi ser et tydeligere trusselbilde som stiller nye krav til Forsvarets personell, deres kompetanse og motivasjon. Vi trenger å bygge opp ulike kapasiteter til ulike formål. Det handler om mangfold i bakgrunn, utdanning, kompetanse og erfaring, men også kjønn. Denne rapporten er et godt innspill som jeg tar med meg inn i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 

- Forsvaret er godt skodd, men er de godt nok skodd for nye trusler? I det fagmilitære rådet har teknologi fått liten plass. Innføring av ny teknologi kan redusere kostnader og effektivisere verdikjeder, og for å få til det handler det om kompetanse, vi trenger mer mangfold i kompetanse, sier Berit Svendsen.

Svendsen-utvalget har foreløpig sett tre utviklingsområder som Forsvaret raskt bør ta tak i:

  1. Å øke fleksibiliteten for å styrke samspillet mellom militære, sivile og teknologi
  2. Å forsterke satsingen på å beholde og utvikle relevant kompetanse
  3. Å øke tempoet og gjennomføringskraften i strategiske endringsprosesser

Dette er den første av to rapporter som utvalget skal levere. Hovedrapporten fra Svendsen-utvalget overleveres først i juni 2020.

- Det er behov for å tenke nytt og ikke kun gjøre «mer av det samme» når det kommer til rekruttering og utvikling. Blir det en mulighet for vekst, slik forsvarssjefen anbefaler, er det en unik mulighet til å gjøre tilpasninger i sammensetningen av kompetanse. Næringslivet kan bare drømme om et tilsvarende mulighetsrom, sier utvalgsleder Berit Svendsen.

Denne første delrapporten er et innspill til regjeringens arbeid med en ny langtidsplan for Forsvaret. Fra før har forsvarsministeren fått et fagmilitært råd fra forsvarssjefen, og det er kommet flere innspill fra organisasjoner, kommuner, fylker og andre med en interesse i langtidsplanen. 

- Dette arbeidet vil vi bruke fremover, både når vi jobber med en ny langtidsplan, men også for å se på hvordan vi skal rekruttere og hvordan vi skal øke mangfoldet i kompetansen vår, sier forsvarsminister Bakke-Jensen. 

Til toppen