Forsvarssektorens verdigrunnlag er oppdatert

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forsvarssektorens verdigrunnlag skal bidra til at sektoren ivaretar sitt samfunnsansvar og løser sine oppgaver på en etisk forsvarlig måte. Ny og revidert versjon av forsvarssektorens verdigrunnlag er nå publisert. De fem kjerneverdiene – vidsyn, åpenhet, respekt, ansvar, mot - ligger fast, men innholdet i verdiene må jevnlig oppdateres for å være relevante.

Den forrige versjon av verdigrunnlaget ble utgitt i 2015. Den nye versjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Forsvarsdepartementet, med representanter fra alle underliggende etater; Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.

Det felles verdigrunnlaget skal være en inspirasjonskilde og rettesnor i etatenes arbeid med sine egne verdigrunnlag.