Frankrikes president blir med i det internasjonale havpanelet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

President Macron har i dag annonsert at han blir med i det internasjonale havpanelet. Panelet ledes av den norske statsministeren og Palaus president.

– Det er svært positivt at president Macron og Frankrike nå stiller seg bak Havpanelets ambisiøse agenda. Gjennom bærekraftig forvaltning av havet vil menneskeheten være bedre rustet til å møte mange av våre felles utfordringer, som klimaendringer, plastforurensning og redusert artsmangfold. Jeg ser fram til å ha president Macron som en partner i dette arbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre og Emmanuel Macron snakker sammen på en scene i Brest i Frankrike.
Statsminister Jonas Gahr Støre og president Emmanuel Macron i samtale på One Ocean Summit i Brest i Frankrike. Foto: Tormod Cappelen Endresen/Statsministerens kontor

Det var under et toppmøte om hav i den franske byen Brest at det ble kjent at Frankrike nå blir med i havpanelet. Med president Macrons har panelet nå 16 medlemmer.

– Havet er viktig for menneskenes og planetens helse, for klima og matsikkerhet, for lokale arbeidsplasser og for verdensøkonomien. Frankrike er en stor havnasjon og blir en viktig alliert i kampen på havets vegne, sier Støre.

Bærekraftig
Havpanellandene har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025, og innen fem år for nye medlemmer.

Statsminister Støre leder panelet sammen med Palaus president Suarangel Whipps Jr.

Frem til nå har panellandenes nasjonale havområder til sammen dekket rundt 35 prosent av verdens eksklusive økonomiske soner totalt. Ved at Frankrikes president trer inn i panelet vil andelen øke til rundt 40 prosent.

– Å sikre bærekraftig ressurs- og havforvaltning krever først og fremst politisk vilje, men også kunnskap og kompetanse til å gjennomføre det. Norge har spisskompetanse innenfor havforvaltning, og vi har over tid opparbeidet oss nødvendig erfaring og ekspertise vi kan dele med andre, sier statsminister Støre.

Panelet legger vekt på at havet må forvaltes på en måte som sikrer rikt naturmangfold og biologisk produksjon som kan gi grunnlag for videre høsting og verdiskaping.

Stadig flere medlemmer
Det er stor variasjon i hvordan nasjonale farvann forvaltes. Derfor samarbeider panellandene om å utvikle bærekraftige havforvaltningsplaner ved å dele erfaringer og gode løsninger.

Havpanelets medlemsland består nå av stats- og regjeringssjefer fra Australia, Canada, Chile, Fiji, Frankrike, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge, Palau, Portugal og USA.