Nyheter

Fransk presidentskap i Rådet i EU første halvår 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bærekraft vil være et sentralt tema for det nye presidentskapet. Rådet i EU, også kalt Ministerrådet, består av regjeringsmedlemmer fra hvert medlemsland.

EUs nye landbrukspolitikk vil bli iverksatt 1. januar 2023. For Frankrike er det viktig at implementeringen via nasjonale strategiplaner blir gjennomført på en god måte og at de landbrukspolitiske virkemidler blir utformet slik at bøndene kan og vil bruke disse virkemidlene.

I European Green Deal og Farm to Fork - strategien legges det stor vekt på å beskytte helse og miljø, og samtidig unngå at europeiske matprodusenter får dårligere konkurransemessige forhold. Det franske presidentskapet vil derfor gjennom bilaterale handelsavtaler og Verdens handelsorganisasjon arbeide for å få aksept for å stille samme krav til bærekraft og veterinære og plantesanitære bestemmelser ved import av produkter fra tredjeland som til europeisk produksjon.  

Andre viktige saker på matområdet for det franske formannskapet:

  • Revidere regelverket om bruk av plantevernmidler for å redusere forbruket og stimulere til en økning i tilbudet av alternative metoder.
  • Oppgradere regelverket for matprodukter med høy kvalitet fra spesielle regioner.
  • Sette i gang arbeidet med en strategi for forebygging og kontroll av fugleinfluensa.
  • Erfaringsdeling mellom medlemsstatene på dyrevelferdsområdet.

EUs klimaplan om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent innen 2030 har også konsekvenser for jordbruket og skogbruket. Fra fransk side er det spesielt viktig at det utvikles metoder som kan øke karbonfangsten i jord.