Fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2022 utsettes til 9. mars

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Barne- og familiedepartementet har besluttet å utsette fristen for å kreve statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2022 til 9. mars 2022.

Fristen for å kreve tilskudd er 1. mars hvert år, men Barne- og familiedepartementet kan forlenge fristen for alle tros- og livssynssamfunn i særlige tilfeller, se trossamfunnsforskriften § 7 fjerde ledd.

Da kravfristen gikk ut 1. mars 2022, var det mer enn 60 tros- og livssynssamfunn som hadde lastet opp en medlemsliste uten å sende inn et krav om statstilskudd i den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn. 

Departementet formoder at de aller fleste av disse samfunnene ønsker å motta statstilskudd for 2022. På denne bakgrunn og på grunn av tekniske forhold ved den digitale løsningen, utsettes kravfristen til 9. mars 2022.

Tros- og livssynssamfunn som ikke sender inn tilskuddskrav og medlemsliste i den digitale løsningen innen 9. mars 2022, vil ikke få statstilskudd for 2022.