Frivilligheten var avgjørende under flyktningestrømmen i 2015

- De frivillige var avgjørende i innsatsen under de store ankomstene av flyktninger og asylsøkere i 2015, og spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet fremover, sa statssekretær Himanshu Gulati da studien Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden, ble lansert på et seminar i Kulturdepartementet i dag.

De store frivillige organisasjonene er selve bærebjelken i arbeidet med integrering av nyankomne asylsøkere og bosatte flyktninger. De fikk mange nye frivillige, og har fortsatt å utvikle sine arbeidsmetoder og integreringsmodeller viser studien som er utført av NIBR - By- og regionforskningsinstituttet på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Videre viser studien at kommunene bør ha en sterkere rolle i å identifisere behov for hvor frivillig innsats kan bli en ressurs i integreringsarbeidet, og dele denne informasjonen med frivillig sektor.

Rapporten "Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden"

Til toppen